Beter omgaan met afspraken

Als je met elkaar samenwerkt, is het belangrijk dat er afspraken zijn over de gang van zaken: Wie doet wat? Hoe moet dat er dan uitzien en wanneer moet het af zijn? Als de afspraken nageleefd worden, dan hoef je je er geen zorgen te maken. Je kunt erop vertrouwen dat alles verloopt zoals jullie afgesproken hebben. Ideaal toch? Maar wat doe je als de afspraken níet nagekomen worden? Wat doe je als afspraken vervagen en steeds minder worden nageleefd? Worden mensen erop aangesproken? Worden de afspraken nog eens herhaald?  Of komen er nieuwe regels om ervoor te zorgen dat de afspraken wel nageleefd worden? Voor je het weet wordt alles in regels vastgelegd en verdwijnt het onderlinge vertrouwen. Waarom zou jij je best doen als de ander zich niet aan de afspraken houdt? Vervelende klusjes blijven liggen en men doet hooguit iets als er om gevraagd wordt. En dat is verre van ideaal!

Maar wat dan wel?

Het is een feit dat niet iedereen op dezelfde manier reageert op het maken van afspraken. Voor de een zijn ze zaligmakend omdat ze structuur bieden, maar anderen ervaren ze als betutteling en zien ze meer als een richtlijn waar je flexibel mee kunt omgaan. In een team kunnen die verschillen best lastig zijn, zeker als je binnen een grote organisatie werkt. Probeer al die verschillende mensen maar eens op één lijn te krijgen. Want wat betekent ‘afspraak’ eigenlijk als daar zo verschillend over gedacht wordt. Brengt het mensen dichter bij elkaar of juist niet?

Op de mat met De Wereld van Verschil ontdekken we waaróm mensen er verschillend over denken en wat je daarmee kunt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je tot nieuwe afspraken kunt komen zonder dat er nieuwe weerstanden ontstaan?

  • Wat verstaan we onder afspraken?
  • Waarom zijn de afspraken bedoeld?
  • Wat vinden we er van dat er afspraken zijn?
  • Wat zijn goede en haalbare afspraken?
  • Hoe spreken we elkaar aan op het nakomen van afspraken?

Na deze training is er een open sfeer ontstaan en weten de teamleden wat ze van elkaar kunnen verwachten en hoe ze elkaar kunnen aanspreken op het nakomen van gemaakte afspraken. Ook kunnen ze aangeven waar afspraken bijgesteld kunnen worden als dat nodig blijkt.

Deel dit bericht via:

Anneke B.

Ik heb nu veel meer en beter inzicht in mijn gedrag, valkuilen en vooral ook hoe het op anderen overkomt