Privacyverklaring

De Haalbare Kaart gebruikt de persoonsgegevens die we van u krijgen via het contactformulier. Deze gegevens zijn enkel bedoeld om u te kunnen bellen of e-mailen en te kunnen reageren op uw reactie.

De gegevens die u ons verstrekt heeft bewaren we niet langer dan nodig. Dat betekent dat we ze verwijderen nadat er geen reden meer is om ze te bewaren, dus nadat een opdracht volledig is afgerond. We zullen zorgvuldig omgaan met de gegevens die u met ons gedeeld hebt en dus nooit verstrekken aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden.

Aangezien de gegevens uw situatie beteffen, kunt u ze altijd laten wijzigen, verwijderen of af te schermen. Hiertoe dient u dan wel een verzoek in te dienen via info@dehaalbarekaart.nl of via een van onze telefoonnummers.